Toimitus- ja maksuehdot

Asiakaspalvelu

Sähköposti: eeva@eevalamminen.fi

Maksujen välittäjä

Maksujen välittäjänä toimii kotimainen Checkout. Maksaessasi kotimaisten verkkopankkien kautta tai kotimaisilla luottokorteilla sitoudut Checkout-palvelun maksuehtoihin.

Kuluttajaneuvonta

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajille 9.1.2016 lähtien verkkosivullaan ja vakiosopimusehdoissaan tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta
Kuluttajariitalautakunta