Markkinointijargonia avattuna, osa I: Markkinointi sosiaalisessa mediassa vs. sisältömarkkinointi

Markkinointi on tärkeä osa kaikkien yritysten toimintaa. Sen tarkoitus on yksinkertaisuudessaan kertoa asiakkaille, mitä yrityksellä on tarjottavana heille. Valitettavasti markkinointi-ihmisten itsensä luoma markkinointijargon - eli mitäänsanomaton ankkakieli - voi saada pienen yrittäjän hämilleen, että mitä tässä nyt oikein pitäisi sitten tehdä.

Haluan hälventää tuota hämmennystä ja selittää muutamassa seuraavassa kirjoituksessani termejä, joita kuulen ja näen ympärillä toistuvasti. Markkinointi itsessään ei ole vaikeaa, mutta joskus markkinointijargon tekee siitä pelottavaa ja vaikealta kuulostavaa - mitä se ei tietenkään ole.

Markkinointijargonia avattuna osa I, kuva

Markkinointi sosiaalisessa mediassa (= somessa)

Sosiaalinen media terminä on ollut jo sen verran kauan olemassa, että kaikki internettiä käyttävät tietävät suunnilleen mitä se tarkoittaa. Sillä siis viitataan internetissä oleviin yhteisöpalveluihin, joissa ihmiset tutustuvat toisiinsa ja verkostoituvat niiden kautta sähköisesti henkilökohtaisen kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen sijaan.
Useat yritykset ovat ymmärtäneet näiden yhteisöjen arvon markkinointikanavina niiden olemassa olon alusta asti. Joskus ne ovat myös joutuneet toteamaan kantapään kautta, että niissä ei voi tehdä vanhanaikaista myyjästä lähtöisin olevaa markkinointia. Tämä johtuu siitä, että yhteisöt toimivat käyttäjiensä ehdoilla, eivät yritysten.
Parhaiten sosiaalista mediaa ovat käyttäneet markkinointiinsa yritykset, jotka ovat ymmärtäneet näyttää kuluttajille, että todellisuudessa sen tekijöinä on ihmisiä, jotka saavat asiat tapahtumaan. Nämä yritykset eivät ole pelänneet näyttää inhimillistä puolta itsestään, osallistua keskusteluun käyttäjien kanssa tai vähintäänkin saada yleisönsä hymyilemään.
Markkinointi sosiaalisessa mediassa on erittäin hienovaraista ja yleisöä tiettyyn suuntaan kehottavaa. Ihmiset kyllä kommunikoivat mielellään yritysten kanssa sosiaalisessa mediassa, mutta vain omilla ehdoillaan, ei yrityksen. Siksi asiayhteys on erittäin tärkeä osa markkinointia, jotta yleisö ottaisi yrityksen tuottama sisällön vastaan. Yrityksen pitääkin tuntea käyttämänsä yhteisöpalvelun kulttuuri ja tyyli, jotta markkinoinnista olisi mahdollista saada irti kaikki mahdollinen.
Esimerkiksi: se, mikä toimii Facebookissa, ei välttämättä toimi lainkaan Twitterissä. Syynä voi olla yksinkertaisesti se, että Facebook tarjoaa mahdollisuuden pitkiin teksteihin päivityksissä, kun taas Twitter on aina sidottu 140 merkkiin. Toisaalta syy voi olla siinä, että keskimääräinen twiitin (Twitterissä tehdyn julkaisun) ikä on noin 10 minuuttia, kun taas Facebookissa se on keskimäärin 3 tuntia. Iällä tarkoitan tässä yhteydessä sitä aikaa, jonka julkaisu pysyy käyttäjien nähtävillä uutisvirrassa.
Markkinointi sosiaalisessa mediassa pitää siis sopeuttaa aina käytettyyn yhteisöön ja sen ominaisuuksiin ja tapoihin.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on oikeastaan vain uusi termi vanhalle tavalle. Jos yli sata vuotta sitten tehtiin sisältömarkkinointia - se ei siis ole mikään uusi asia. Sana viittaa siihen, että markkinoinnilla kerrotaan asiakkaalle, mitä hyötyä yrityksen tuotteesta tai palvelusta on hänelle sen sijaan, että vain toitotettaisiin osta osta osta. Ennenvanhaan tällaista markkinointia tehtiin katalogilla, radio-ohjelmalla tai suoramarkkinoinnilla. Sen tarkoitus oli (ja on edelleen) tiedottaa, opettaa tai viihdyttää asiakkaita niin, että heidät saadaan käyttäytymään kehotetulla tavalla: antaa yrityksen täyttää heidän tarpeensa.
Nykyaikainen sisältömarkkinointi on monimuotoisempaa ja laaja-alaista. Yritykset voivat julkaista blogeja, asia-artikkeleja, e-kirjoja, videoita ja vaikka mitä muuta saavuttaakseen yleisön luottamuksen ja saadakseen arvostetun asiantuntijan aseman markkinoilla. Näiden keinojen lisäksi voidaan käyttää myös perinteistä markkinointia, mutta se ei saa olla liian tunkeilevaa ja sen pitää aina sopia asiantuntijan arvokkuudelle.
Kun yritys ottaa oman paikkansa sähköisessä mediassa (oma www-sivu), niin se voi markkinoida itseään sitä kautta omilla ehdoillaan. Yritys voi tuottaa silloin pidempimuotoista, korkeatasoisempaa ja ostajakeskeisempää markkinointia, jonka kautta kehittää suhteita potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja ohjata heitä kohti ostopäätöstä. Laadukkaan oman sisällön jakaminen yrityksen omalla www-sivulla ja mobiilisovelluksissa saa ihmiset liittymään yrityksen sähköpostilistalle ja näin täyttämään yrityksen myyntikanavan potentiaalisilla asiakkailla.

Lopputulos: integroitu markkinointistrategia

Sisältömarkkinointi on tehokas tapa tehdä markkinointia sähköisesti ja markkinointi sosiaalisessa mediassa tukee tätä. Tarkoitus on saada tilaajia yrityksen omalle, alkuperäiselle sisällölle, koska näistä tilaajista tulee potentiaalisia asiakkaita. Kaikilla yrityksillä ei kuitenkaan ole resurreja nousta tähdeksi pelkän sisältömarkkinoinnin avulla. Sosiaalinen media pystyy auttamaan tässä kohtaa vahvistamaan yrityksesi asiantuntijuutta siellä, missä potentiaaliset asiakkaasi jo ovat ja ohjaamaan heidät siellä yrityksesi luo.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suunnitellaan toimiva integroitu markkinointistrategia, jota toteuttamalla yritys menestyy. Strategian teko vaatii useiden erilaisten ja pitkäaikaistenkin päämäärien asettamista, eri markkinointikanavien valintoja ja päämäärien määrätietoista tavoittelemista yksi kerrallaan.

Tässä helpot askeleet kohti integroitua markkinointistrategiaa

  • Mieti, mitä voit tehdä sosiaalisessa mediassa jo nyt ja lähde siitä liikkeelle.
  • Suunnittele, mitä haluat sosiaalisessa mediassa julkaista ja tee sille julkaisuaikataulu, josta pidät kynsin ja hampain kiinni. Toistan sen vielä varmuuden vuoksi isoin kirjaimin: SUUNNITTELE JULKAISUAIKATAULU JA PIDÄ SIITÄ KIINNI. Se on juuri näin tärkeä asia. Uskomattoman moni menee tässä kohtaa metsään, vaikka tämän pitäisi olla kaikkein helpoin kohta toteuttaa!
  • Mieti sitten, mitä sisältöä markkinointisi pitäisi tarjota asiakkaillesi, jotta he tulisivat luoksesi toistuvasti ja omasta tahdostaan - siis mitä hyötyä sinusta on heille.
  • Suunnittele, mitä päämääriä haluat saavuttaa ja missä aikataulussa ja jaa kukin päämäärä pieniin askeleisiin, jotka sinun täytyy ottaa siihen päästäksesi.
  • Lisää sosiaalisen median julkaisuaikataulu, markkinointisi sisältö ja päämääräsi nyt yhdessä markkinointistrategiaasi, jossa yhteen liittyvät myös mahdolliset tapahtumat, joihin osallistut sekä erilaiset myyntikampanjat.
Näin olet lähes huomaamattasi tehnyt yrityksellesi toimivan markkinointisuunnitelman, jota ei tarvitse muuta kuin alkaa toteuttamaan.
Ja nyt töihin!